Avantprojecte de llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible

Podeu consultar el texte del avantprojecte de llei punxant aquest enllaç : http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2510510&coduo=185&lang=ca