LEGALITZACIÓ DE XALETS EN SÒL RÚSTIC: JA ES PODEN INICIAR ELS TRÀMITS

La disposició 10 de la Llei del Sòl permet legalitzar les construccions realitzades en sòl rústic. S´estima que aquesta disposició pot afectar com a mínim unes 500 edificacions il.legals del nostre Municipi.

La Llei del Sòl dóna tres anys als propietaris de xalets per legalitzar la seva situació, subjecta al pagament de les taxes i imposts prevists a la normativa per a les noves edificacions. A més, el propietari haurà de pagar a l’Ajuntament un percentatge sobre cost de l´obre de l’edificació.

Aquest percentatge serà del 15% el primer any, fins el 17 de juliol 2015; del 20% si es realitza el segon any, fins el 17 de juliol 2016; i del 25% si es fa el tercer any antes del 17 de juliol 2017.

Per aquest motiu és recomanable que les legalitzacions es realitzin com més aviat millor per reduir el cost.

El procés de regularització té una durada de tres anys i passat aquest període no es podrà fer cap legalització.

Els propietaris hauran d’acreditar que les edificacions situades en sòl rústic, tenen més de vuit anys, és a dir, que ja estaven acabades antes del 26 de maig del 2006 i poden estar ubicades en sòl rústic de règim general, en àrees d’interès agrari i en àrees de transició.

Les edificacions ubicades en sòl rústic protegit hauran de demostrar que es varen construir abans de l’entrada en vigor de la LEN, és a dir, amb anterioritat a dia 10 de març de 1991, i dins aquest àmbit s’inclouen les parcel·les classificades com a àrees naturals d’interès territorial, àrees d’interès paisatgístic, àrees de protecció de riscos, i àrees de protecció territorial.

Per acreditar l’existència de les edificacions abans de la data assenyalada, els propietaris poden presentar fotografies aèries certificades, contractes de subministrament elèctric o de lloguer turístic, factures per a lloguer turístic, actes notarials amb fotografies, etc.

Aquesta disposició no resultarà d’aplicació a les edificacions que, d’acord amb el planejament vigent, quedin subjectes a expropiacions, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament, o quan a les edificacions es desenvolupen activitats subjectes a la prèvia declaració d’interès general.