Fent feinat per als desfavorits

Andrés Nevado i Paco García, anterior president de la UMP, sempre involucrats en accions socials d'ajuda als desafavorits